my heart breaks a little when I hear your name

Next pageArchive

Jeden z najczęstszych dylematów: odpuścić czy walczyć dalej?

(Source: d-i-e-d17, via najmocniejnaswiecie)

"Kiedy czułem Ciebie obok, wtedy czułem, że mam wszystko"

- (via wiktoria-wiktoriaaa)

(Source: gonitwamysli, via najmocniejnaswiecie)